Huurder binnen het SVK

Het onderhuurcontract

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. 

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 
 • als inwonende gezinsleden (huurders van categorie C) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar. 

Mijn gezin wordt groter of kleiner tijdens mijn huurovereenkomst

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je gezinsgrootte bepaalt welke woning best bij je gezin past: als je woning te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten? 

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. 

Opgelet: als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dit vooraf laten weten. Deze persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet meer voor de huurprijs. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst wel melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

Ik verlaat de woning van het sociaal verhuurkantoor

Wil je verhuizen? Dan moet je de huur opzeggen. 

Hoe zeg ik de woning op?

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf.
Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg. 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen.

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.

Laat de woning in goede staat achter

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles is orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

 Bereid je goed voor op een verhuis:

 • Betaal je huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode.
 • Zorg dat de woning volledig ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken.
 • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en/of kabel-tv.
 • We spreken tijdens de plaatsbeschrijving af wie de energieleverancier op de hoogte brengt van de verhuis, door hen de verhuisfiche met de meterstanden te bezorgen. Laat zeker geen meters afsluiten.
  Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de energiemarkt (Vreg).
 • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. Bpost heeft een betalende verhuisservice ‘DoMyMove’ die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.

Binnen de drie maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Die kosten trekken we af van de waarborg. Wat overblijft, storten we op jouw rekening.

Ik heb een klacht

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.

We sturen je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving. 

Ombudsdienst

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst. 

De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

Toezichthouder

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van ons verhuurkantoor? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren.

Je kunt dit alleen over een aantal van onze beslissingen, namelijk:

 • Over een toewijzing van een sociale woning aan een andere kandidaat-huurder.
 • Om geen rekening te houden met je actueel besteedbaar inkomen, wanneer je in collectieve schuldenregeling of budgetbemiddeling of -beheer bent.
 • Om je geen versnelde toewijzing toe te staan.
 • Om je te schrappen als kandidaat-huurder uit het register.
 • Om je een toewijzing van een sociale woning te weigeren.
 • Om je niet in te schrijven in het inschrijvingsregister of je niet te laten toetreden tot de huurovereenkomst.
 • Om jouw voorkeuren te weigeren qua woning, ligging …
 • Om jouw redenen om een aanbod te weigeren als ongegrond te beschouwen.

Dan contacteer je de toezichthouder om ‘verhaal’ aan te tekenen:
Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel