Mijn buren

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

Ik heb een eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk: in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstak hebben. in erfpacht, opstal of vruchtgebruik gegeven hebben.

Basistaalvaardigheid Nederlands

Wie huurder wordt vanaf 1 januari 2023 moet twee jaar nadat hij huurder werd over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken.

Inschrijving VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent.