Tips voor een vlotte verhuis


Bereid je goed voor op een verhuis:

  • Betaal je huur tot en meet de laatste maand van je opzegperiode
  • Zorg dat de woning volledig ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken
  • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en /of kabel-tv
  • We spreken tijdens de plaatsbeschrijving af wie de eneergieleverancier op de hoogte brengt van de verhuis, door hen de verhuisfiche met de meterstanden te bezorgen. Laat zeker geen meters afsluiten.
  • Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de eneregiemarkt (VREG)
  • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. BPost heet een betalende verhuisservice 'DoMyMove' die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuw adres.