Mijn plaats op de wachtlijst

Bij je inschrijving koos je om je kandidaat te stellen voor woningen in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen je woningtype. Je krijgt enkel een woning die voor jouw gezin past. 

 

Actueel besteedbaar inkomen en woonnood

Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem. We kijken vooral naar je actueel besteedbaar inkomen en je huidige woonsituatie. Hoe dringender je woonsituatie en hoe lager je actueel inkomen, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Je krijgt dan meer ‘punten’. 

Het SVK kan ook punten toekennen voor je wachttijd (anciënniteit), kinderlast (1 punt per kind ten laste) en voor inwoners van de gemeente of het werkingsgebied (binding met de gemeente, zie volgend punt).

 

Binding met de gemeente (max. 6 punten)

 

  • Er wordt eerst voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken in Oostende/Bredene wonen op het ogenblik van de toewijzing (= 6 punten);

  • Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken in Oostende/ Bredene wonen op het ogenblik van de toewijzing (= 4 punten);

  • Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn van Oostende/Bredene (= 2 punten).

 

Wachtlijst

Nu zit je in een wachttijd. Telkens er een woning vrijkomt bij ons, bekijken we het totale aantal punten dat de kandidaten hebben die voor dat woningtype in aanmerking komen. 

Zijn er twee kandidaten met evenveel punten, dan kijken we naar je inschrijvingsdatum. 

 

Speciale voorrang

In sommige gevallen kan je een absolute voorrang krijgen, maar dit is een uitzonderlijke situatie. Kom je bij ons informeren over deze speciale voorrang.

 

Hoelang moet ik nog wachten?

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we echt niet zeggen. Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat. Je positie op de wachtlijst zegt echter niet veel over de resterende wachttijd.

 

Wens jij jouw positie op te vragen, neem dan zeker contact met ons kantoor. Helaas kan u momenteel nog niet zelf uw posities online raadplegen.

 

Wijzigingen altijd doorgeven

Wijzigt jouw situatie: jouw actueel inkomen of jouw gezins- of woonsituatie? Laat het ons altijd onmiddellijk weten, want deze zaken beïnvloeden jouw puntenaantal. Soms betekent het dat je sneller een woning kan krijgen.