Wat doen we

Sociaale verhuurkantoren

De sociale verhuurkantoren (SVK's) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare inwoners te steunen bij hun recht op wonen. De SVK's proberen de woonkwaliteit van deze groep te verbeteren en te bewaken, door zelf woningen op de private huurmarkt te huren en ze onder te verhuren.

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen in en verhuurt deze aan mensen die op de wachtlijst staan. Anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkt een SVK niet met een chronologische wachtlijst. De wachtlijst van elk SVK is gebaseerd op een puntenscore en die wordt bepaald op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio/gemeente waarin je woont of gewoond hebt. De kandidaat-huurder met de hoogste puntenscore staat bovenaan de wachtlijst.

De huurprijs die je betaalt aan het SVK is een vast bedrag. Dat bedrag is onafhankelijk van jouw inkomen. Als u een woning huurt bij een SVK kunt u wel in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie, wat ertoe bijdraagt dat de huurprijs betaalbaar blijft voor mensen met een beperkt inkomen.

 

Samen maken we wonen betaalbaar én kwaliteitsvol

Samen met onze verhuurders maken we betaalbaar wonen mogelijk, ook voor wie het moeilijk heeft op de private huurmarkt! Omdat iedereen recht heeft op houvast en perspectief. Enkele resultaten die we eind 2020 behaald hebben, ook dankzij onze verhuurders!

 

Enkele interessante weetjes

 

SVK koepel Bredene - Oostende

Ons sociaal verhuurkantoor is werkzaam over het volledige grondgebied van Oostende en Bredene. Wij beschikken momenteel over ruim 400 panden en hebben de ambitie om jaarlijks dit aantal uit te breiden zodoende wij de steeds stijgende vraag kunnen tegemoetkomen. Niet alleen zet het SVK zich in om kandidaat huurders zo goed mogelijk verder te helpen, maar biedt het SVK tevens huurbegeleiding aan bij onze huidige huurders. Op die manier worden alle problemen sneller gedetecteerd en opgevolgd.

Het SVK werkt tevens nauw samen met talloze professionele partners:

Andere woonactoren

Binnen onze regio kan u tevens terecht bij volgende Sociale huisvestingsmaatschappijen of SVK's: